Nyttige tips for fyring med Reisa teltovn. 
 Et generelt tips for all fyring med vedovner er å bruke ved som er tørr.  Reisa teltovn kan i utgangspunktet brukes med alle typer ved, men tørr ved gir mindre soting, høyere effekt og mindre utslipp av forurensende gasser. 
Forarbeid: Skal du campe med telt i et område over en lengre periode, og har planer om å bruke en vedfyrt ovn som oppvarmingskilde, vil det alltid være lurt å samle sammen nok ved som klargjøres og lagres tørt i nærheten av teltet. Veden kappes i en lengde på max 30 cm og den bør også kløyves hvis den har større diameter enn 10 cm. Det er en god idè å unngå å plassere leiren/teltet nedi en grop/søkk i terrenget; dette kan medvirke til dårligere trekk.
Oppfyring: Sørg for å ha god trekk til ovnen når denne skal fyres opp. Det kan være lurt å starte fyringen så nærme ovnsdøren som mulig for bedre trekk.  For å gjøre opptenningen lettest mulig, bør du på forhånd ha klyvd opp tørrved i små deler. Bruk never, flis,  avispapir eller en tennbrikett til opptenning. Etterfyll med større kubber etterhvert som ilden får tak. Vedlikehold ilden ved å legge inn vedkubber underveis. Start fyringen med åpen trekk evt åpen dør, og etterhvert kan trekken reguleres når ønsket temperatur er oppnådd.